Түгээмэл асуултууд

Жирэмсэн болон нярай хөхүүл хүүхэдтэй эх

Ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?

1. Багийн засаг даргын тодорхойлолт

2. 2% цээж зураг____________ /3:4/

3. 5 сартайн эмчийн тодорхойлолт__

4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар нотариатаар батлуулах ____________

5. Өргөдөл......................................

Алдарт эх, одонгийн мөнгө

Ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?

1. Багийн засаг даргын тодорхойлолт

2. 2% цээж зураг________________

3.Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

4.Одонгийн үнэмлэх, хуулбарын хамт

5. Өргөдөл......................................

Асаргааны тэтгэмж авахад

Ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?

1. Багийн засаг даргын тодорхойлолт

2. 2% цээж зураг________________

3. Асруулагчийн иргэний үнэмлэх (16 насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээ), хуулбарын хамт_______

4. Асрагчийн иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт_________________

5. Өрхийн эмнэлэгийн тодорхойлолт

6. Нэгдсэн эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын хяналтын комиссын шийдвэр_______________

7. Сум, хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

8. Өргөдөл......................................

Бүх асуултыг үзэх

Бидний хаяг

Дэлгэрэнгүй харах

Бидэнтэй нэгдэх

Холбоос

Санал хүсэлт илгээх